Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

iz Pravilnika o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

Pravica do odstopa od Pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo ali od Pogodbe o daljinskem nadzoru in vzdrževanju naprave za samooskrbo

Potrošnik (naročnik) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo ali od pogodbe o daljinskem nadzoru in vzdrževanju naprave za samooskrbo. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne sklenitve posamezne pogodbe.
Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje (izvajalca/vzdrževalca) GEN-I Sonce, energetske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. Potrošnik lahko svojo odločitev o odstopu posreduje podjetju s pisnim obvestilom na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov v roku, določenem za odstop. Da bi se rok za odstop upošteval zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od katere od navedenih pogodb, poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe, od katere potrošnik odstopa. Potrošnik lahko svojo odločitev o odstopu posreduje podjetju pisno po pošti na naslov GEN-I Sonce, energetske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sonce@gen-i.si ali po faksu št. +386 1 58 96 429. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji vzorčni odstopni obrazec, ki je dostopen na spletni strani podjetja: www.gen-isonce.si.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo krije stroške vračila naprave, če mu je bila naprava že dobavljena. 

 

Informacija potrošnikom (naročnikom) o reklamacijah in pritožbah

na podlagi 93. člena Zakona o potrošniških kreditih se kreditodajalec (v nadaljevanju tudi izvajalec) GEN-I Sonce energetske storitve d.o.o., Dunajska 119, 1000 Ljubljana, obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval vse pravice, ki pripadajo potrošnikom v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja.

V zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajanju storitev potrošniškega kreditiranja lahko potrošnik:

Najprej vloži pisno reklamacijo pri kreditodajalcu (izvajalcu), in sicer na naslov GEN-I, energetske storitve, d.o.o., Dunajska 119, 1000 Ljubljana, preko faksa št. +386 1 58 96 429 ali elektronske pošte sonce@gen-i.si (v primeru, da se reklamacija nanaša na domnevno kršitev pri izvajanju pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije). Če se potrošnik ne strinja z odgovorom na reklamacijo, lahko ponovno vloži pisno reklamacijo na zgoraj navedeni naslov.

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo kreditodajalca (drugim odgovorom) o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajanju storitev potrošniškega kreditiranja, lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS) pri Evropskemu centru za reševanje sporov - ECDR (v nadaljevanju: imenovani izvajalec IRPS).

Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (UL RS, št. 81/2015).

Kreditojemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS lahko kreditojemalec pridobi neposredno na spletni strani www.ecdr.si ali preko e-pošte info@ecdr.si oziroma tel. št. 00386 8 20 56 590 imenovanega izvajalca IRPS.

Postopek reševanja potrošniških sporov se smiselno enako uporablja tudi za primere sporov, ki izvirajo iz naslova montaže (izgradnje) in vzdrževanja sončnih elektrarn.

GEN-I Sonce, energetske storitve, d.o.o.
Dunajska 119, 1000 Ljubljana

 

Cenik izvajanja storitev daljinskega nadzora in vzdrževanja naprave za samooskrbo

Cena izvajanja storitev daljinskega nadzora in vzdrževanja naprave za samooskrbo znaša 99 € na leto. Navedena cena vključuje 22 % DDV.

 

Podatki o družbi

GEN-I Sonce je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena s strani družbe GEN-I, d.o.o. Osnovni podatki družbe: GEN-I SONCE, energetske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, matična št.: 6727077000, Okr. sodišče Nova Gorica, št. reg. vložka 2014/50378, TRR: Nova KBM d.d., IBAN: SI56 0451 5000 3352 731, SWIFT: KBMASI2X, www.gen-isonce.si.