Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Skladno z energetsko politiko Evropske unije, ki sledi cilju povečanja deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, je Vlada Republike Slovenije dne 10. 12. 2015 sprejela Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in dne 10. 5. 2018 še Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Uredba s spremembami in dopolnitvami ureja področje proizvodnje lastne električne energije in s tem omogoča gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem poenostavitev postopka izgradnje lastne mikro sončne elektrarne, katere največja navidezna moč, ki je lahko oddana v omrežje prek merilnega mesta, na katerega notranjo inštalacijo stavbe je mikro sončna elektrarna priključena, je 11 kVA. Uredba ureja tudi pogoje samooskrbe z električno energijo, način obračuna, letne omejitve moči naprav za samooskrbo, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravami za samooskrbo.