Razpisana nova nepovratna sredstva Eko sklada za sončne elektrarne in toplotne črpalke

EKO SKLAD, j.s. je objavil novi javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180,00 EUR za 1kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Priznani stroški naložbe vključujejo stroške nakupa in montaže naprave za samooskrbo z električno energijo in stroške zagona sistema ter stroške pripadajočih električnih inštalacij in opreme. Rok za zaključek naložbe je petnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Do nepovratnih sredstev so upravičene tako fizične osebe (občani) kot tudi pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz poziva.

Več o javnem pozivu si lahko preberete tukaj: 71SUB-SO19.

Pri GEN-I Sonce bomo tistim, ki se boste odločili za postavitev sončne elektrarne GEN-I Sonce, pomagali pri pridobitvi subvencije Eko sklada in za vas uredili vso potrebno dokumentacijo.

V kolikor se zanimate tudi za nakup toplotne črpalke, vas obveščamo, da je EKO SKLAD, j.s. objavil nov javni razpis za nepovratne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, v okviru katerega lahko višina nepovratne finančne spodbude znaša kar do 3.200,00 EUR, vse skladno s pogoji javnega razpisa. V družbi GEN-I Sonce vam priporočamo toplotne črpalke vodilnega slovenskega proizvajalca Kronoterm, ki so zelo varne, zanesljive in dostopne, saj je za njihov pogon v večini primerov potrebna samo električna energija, ki si jo odjemalec v kombinaciji z sončno elektrarno GEN-I Sonce lahko »pridela« sam. Toplotne črpalke so trenutno najbolj konkurenčne naprave za ogrevanje saj pri delovanju pridobijo tudi do 80 % energije iz okolice. Več o javnem pozivu si lahko preberete tukaj: 74SUB-OB19.

Pošljite nam vaše podatke preko spletnega obrazca in pripravili vam bomo informativni izračun vaše investicije.

Z veseljem vam bomo pomagali na poti do samooskrbe in večje energijske učinkovitosti!