Pravna dokumentacija

Politika sistemov vodenja podjetja GEN-I Sonce d.o.o.

V GEN-I Sonce postavljamo odjemalce v središče razvoja svojih storitev. Cilju povečevanja zadovoljstva uporabnikov sledimo z dobrimi poslovnimi praksami, v katere vključujemo tudi skrb za okolje. Pri tem se držimo zahtev mednarodno priznanih standardov ISO 9001 in ISO 14001.
> Preberi več

Varstvo osebnih podatkov

V družbi GEN-I SONCE d.o.o. se zavedamo odgovornosti, ki ste nam jo izkazali s tem, ko ste nam zaupali obdelavo vaših osebnih podatkov. Sprejeli smo zavezo, da bomo obdelave vaših osebnih podatkov izvajali skrbno in odgovorno, kar pomeni zakonito, pošteno in za vas pregledno ter v skladu s sprejeto Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo zadostili standardom varovanja osebnih podatkov posameznikov.
> Preberi več

Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

V skladu s Pravilnikom o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov ima potrošnik pravico, da v 14 dneh odstopi od Pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo ali od Pogodbe o daljinskem nadzoru in vzdrževanju naprave za samooskrbo ali Pogodbe o vgradnji ogrevalne toplotne črpalke.
> Preberi več

Informacija potrošnikom (naročnikom) o reklamacijah in pritožbah

GEN-I Sonce d.o.o. kot kreditodajalec/izvajalec storitev izgradnje naprave za samooskrbo/ogrevalne toplotne črpale/izvedbe daljinskega nadzora in vzdrževanja, se po Zakonu o varstvu potrošnikov in po Zakonu o potrošniških kreditih obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval vse pravice, ki pripadajo potrošnikom v zvezi z opravljanjem storitev.
> Preberi več

Varstvo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke, ki jih od vas pridobimo na podlagi vašega izrecnega soglasja, zbiramo in obdelujemo skladno z določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
> Preberi več