Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Skladno z energetsko politiko Evropske unije, ki sledi cilju povečanja deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, je Vlada Republike Slovenije dne 10. 12. 2015 sprejela Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, dne 10. 5. 2018 še Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in dne 21. 3. 2019 novo Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna, postopek priključitve, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravo za samooskrbo. Ključne novosti nove Uredbe so, da bodo pravico do samooskrbe lahko prejele tudi skupnosti odjemalcev in ne samo enostanovanjske oziroma večstanovanjske hiše ali poslovne stavbe. Pomembna novost je tudi ta, da se pravica do samooskrbe ne veže samo na lastnike naprave, ampak jo imajo lahko tudi najemniki.