Icon Prejmite ponudbo Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Naredite prvi korak in pridobite informativno ponudbo.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODPORA / VELIKOST SONČNE ELEKTRARNE IN USTREZNOST STREHE

Velikost sončne elektrarne in ustreznost strehe

Presoja primernosti lokacije, objekta in njegove orientacije.

Z mikro sončno elektrarno proizvajate električno energijo za pokrivanje lastne porabe električne energije, zato je ključno dimenzioniranje ustrezne velikosti sončne elektrarne, ki bo na letni ravni proizvedla toliko električne energije, kot znaša vaša letna poraba energije. V primeru, da v bližnji prihodnosti načrtujete povečanje porabe električne energije – zaradi prenove ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, nakupa električnega avtomobila ali nakupa drugega večjega porabnika električne energije, je priporočljivo, da se povečanje upošteva pri izračunu ustrezne velikosti sončne elektrarne.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ker je samooskrbna elektrarna namenjena proizvodnji električne energije za pokrivanje lastne porabe, je velikost vsake naprave prilagojena energetskim potrebam posameznega investitorja. Za najbolj optimalno velikost, ki ustreza vašim letnim potrebam, predlagamo ogled objekta z osebnim svetovanjem izkušenega strokovnjaka.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Lahko rečemo, da elektrarna z 1 kW nazivne moči v Sloveniji, ob primerni usmeritvi fotonapetostnih modulov, v povprečju letno proizvede 1.100 kWh električne energije. Sončna elektrarna bo večino električne energije proizvedla v mesecih med aprilom in septembrom. V tem obdobju se bodo zaradi manjše porabe in večje proizvodnje ustvarili tudi viški električne energije, potrebni za pokritje razlike med večjo porabo in manjšo proizvodnjo v zimskih mesecih. Tako ste tudi v primeru slabega vremena lahko popolnoma brez skrbi, ker boste potrebno električno energijo prejeli iz omrežja.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Sončna elektrarna deluje najbolj optimalno, če se fotonapetostne module montira na del strehe, ki je usmerjen proti jugu, jugovzhodu in jugozahodu. Namestitev modulov na del strehe, usmerjen proti vzhodu ali zahodu, zaradi slabše osončenosti za nekaj mesecev podaljša odplačilno dobo investicije, medtem ko namestitev na severni del strehe zaradi slabše osončenosti odsvetujemo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Fotonapetostne panele je mogoče montirati na vse vrste kritin (opečne strešnike, pločevino, tegolo, korce, bitumenske folije), različne vrste strehe (dvokapnica, enokapnica, ravna streha) in ostrešij (leseno, jekleno, betonsko). Od omenjenih karakteristik strehe je odvisen postopek montaže, zato je pred montažo nujen strokovni ogled strehe. Šele tedaj lahko ocenimo, kateri način montaže bo najustreznejši.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. V Sloveniji je osončenost v vseh regijah zadostna, razlike med posameznimi regijami pa so majhne (primer: razlika v letni osončenosti med Ljubljano in Portorožem je manj kot 10 %). Na ustreznost lokacije za izgradnjo mikro sončne elektrarne vplivajo druge okoliščine, kot so primerna orientacija strehe oziroma bližina naravnih ovir ali objektov, ki bi onemogočali optimalno osončenost fotonapetostnih modulov.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

V samooskrbo skupnosti z energijo iz obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu: samooskrbna skupnost) se lahko vključijo odjemalci, ki odjemajo električno energijo prek prevzemno-predajnih mest, priključenih na distribucijsko omrežje v Sloveniji. Izjema so končni odjemalci, ki se v samooskrbno skupnost povežejo na podlagi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji). Zanje velja, da se lahko v samooskrbno skupnost povežejo, če odjemajo električno energijo prek dveh ali več prevzemno-predajnih mest, ki sta oziroma so priključena na nizkonapetostno omrežje iste transformatorske postaje kot naprava za samooskrbo, ki jo samooskrbna skupnost uporablja.

 

V GEN-I Sonce ponudbe in izgradnje sončne elektrarne za večstanovanjske objekte (stanovanja), ki bi bila primerna za implementacijo in hkrati zasledovala naše standarde kakovosti, trenutno nimamo na voljo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Površina, ki jo zavzamejo fotonapetostni moduli na strehi objekta, je odvisna od pretekle oz. predvidene letne porabe električne energije (kWh) posameznega odjemalca. Višja kot je poraba, večjo površino bo samooskrbna elektrarna zavzela na strehi, da bo pokrila vse energetske potrebe odjemalca. Priporočena površina strehe, namenjene sončni elektrarni, pri klasičnih dvo ali enokapnih strehah, je od 29 m² dalje za gospodinjstva z najnižjo letno porabo električne energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Montaža fotonapetostnih modulov na streho objekta se vedno izvede tako, da ne vpliva na garancijsko dobo kritine. Poleg tega izvajalec jamči za izvedbo z 10-letnim jamstvom za nepropustnost strehe na stikih z nosilno konstrukcijo naprave.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Seveda. Pri montaži fotonapetostnih modulov na ravno streho se s posebnimi nosilci naredi naklon med 10 – 15°. To posledično pomeni, da pri tovrstni montaži potrebujemo več strešne površine, saj je potrebno paziti, da se fotonapetostni moduli med sabo ne senčijo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ogled in meritve za namestitev sončne elektrarne niso vključeni v končno ceno in se posebej zaračunajo v višini 30,00 EUR (z DDV). Če se odločite za izgradnjo sončne elektrarne GEN-I Sonce, vam bomo ta znesek v celoti povrnili z vštetjem v kupnino.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll