Icon Prejmite ponudbo Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Naredite prvi korak in pridobite informativno ponudbo.

Naš kontakt
Ponedeljek - petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODPORA / VZDRŽEVANJE SONČNE ELEKTRARNE

Vzdrževanje sončne elektrarne

Vzdrževanje sončne elektrarne in dodatne storitve.

Kaj vključuje naš paket vzdrževanja sončne elektrarne?

Vzpostavljen imamo visokotehnološki nadzorni center, ki zagotavlja:

  • sprotno avtomatsko spremljanje delovanja naprave (zajem podatkov ter algoritemsko analizo);
  • zaznavo in sprotno odpravo napak v delovanju naprave na daljavo oziroma z usposobljeno ekipo na terenu;
  • redne fizične preglede naprave na dve leti.

To zagotavlja 50 % hitrejši odzivni čas, ko pride do napake, ter 85 % zmanjšanje klicev naših strank glede napak.

 

Kaj vključuje naš zavarovalni paket?

  • Osnovne nevarnosti – požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec motornega vozila, padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, izliv vode, zemeljski in snežni plaz, teža snega, padec drevesa, vdor meteorne vode, vandalizem in razbitje ter kraje.
  • Nevarnosti strojeloma.
  • Dodatno lahko vključimo kritje iz uporabe posesti sončne elektrarne ter za nevarnost potresa.

 

Priporočamo sprotno spremljanje delovanja mikro sončne elektrarne, da se v primeru napake ta čim prej odpravi in je s tem povezan izpad proizvodnje čim manjši. Omogočamo vam tudi sklenitev paketa vzdrževanja mikro sončne elektrarne, ki vključuje spremljanje delovanja preko visokotehnološkega nadzornega centra. To se odraža v sprotnem odzivu izvajalca, tedenskem pregledovanju delovanja elektrarne z daljinskim nadzorom in fizični pregled vsaki dve leti.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Čiščenje fotonapetostnih modulov priporočamo enkrat na 3 leta. Če je vaša domača elektrarna blizu makadamske ceste, žage, kamnoloma ali drugih virov povečanih količin prahu, priporočamo pogostejše čiščenje oz. čiščenje po potrebi.

S čiščenjem:
• izboljšate delovanje sončne elektrarne do 10 %,
• podaljšate življenjsko dobo fotovoltaičnim modulom,
• hitreje prepoznate morebite poškodbe na njih ter
• znižate možnost pojava vročih točk.

Za vse lastnike sončnih elektrarn GEN-I Sonce, ponujamo možnost čiščenja fotonapetostnih modulov. Za naročilo čiščenja nam pošljite e-sporočilo na sonce.podpora@gen-i.si ali pokličite na 01 58 96 090.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Odločitev o zavarovanju sončne elektrarne prepuščamo vam. V okviru naše ponudbe vam je na voljo tudi izbira zavarovalnega paketa.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Sončne elektrarne morajo po Uredbi o samooskrbi ob izklopu zagotavljati varno napetost (kar po definiciji pomeni napetost, nižjo od 120 Vdc oziroma 50 Vac). Sončne elektrarne, ki jih postavi ekipa GEN-I Sonca, to zagotavljajo z uporabo optimizatorjev moči, ki ob izklopu zagotovijo varno napetost na strehi. V primeru požara je postopek gašenja objekta, na katerem je nameščena sončna elektrarna za samooskrbo, enak kot pri ostalih objektih. Fotonapetostne module se lahko po predhodnem izklopu sončne elektrarne nemoteno in varno gasi z vodo.

Za namen varnega gašenja in obveščanja najbližje gasilske enote vam v sklopu urejanja dokumentacije za izgradnjo vaše naprave za samooskrbo pripravimo tudi dokument, v katerem so navedene vse bistvene informacije, potrebne za izdelavo požarnega načrta.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Fotovoltaika je mlada tehnološka panoga, zato je povprečna starost sončnih elektrarn nižja od 10 let. To pomeni, da je odpadnega materiala zaenkrat relativno malo. Pomena reciklaže fotovoltaičnih modulov se zavedamo tudi v družbi GEN-I Sonce, d.o.o., zato smo člani skupne sheme ravnanja z električno in elektronsko opremo, s katero upravlja družba ZEOS. Ta preko sheme jamči za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter ravnanje z njo, kar obsega tudi predelavo odsluženih delov sončnih elektrarn. Za njihovo reciklažo namenjamo del sredstev od vsake prodane sončne elektrarne. Na ta način skrbimo za reciklažo odslužene opreme (modulov, komponent) in ponovno uporabo materialov pri proizvodnji novih komponent.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da. Povečanje proizvodnje električne energije na obstoječem sistemu za samooskrbo je možno z nadgraditvijo mikro sončne elektrarne in spremembo soglasja za priključitev zaradi povečanja nazivne moči naprave za samooskrbo. Priključna moč mikro sončne elektrarne za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Zavedamo se, da je poraba električne energije spremenljivka, ki jo je včasih težko napovedati in se v 30 letih, kakršna je življenjska doba naše sončne elektrarne, lahko spremeni. Zato v družbi GEN-I Sonce ponujamo sončno elektrarno, ki ob ustreznem načrtovanju omogoča nadgradnjo in s tem povečanje zmogljivosti (ob upoštevanju tehničnih in zakonskih omejitev) ter dolgoročno energetsko neodvisnost brez skrbi.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da. V družbi GEN-I Sonce vgrajujemo take komponente, ki omogočajo nadgradnjo sončne elektrarne v primeru povečanja potreb po električni energiji v prihodnje (ob upoštevanju tehničnih omejitev).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll