Icon Prejmite ponudbo Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Naredite prvi korak in pridobite informativno ponudbo.

Naš kontakt
Ponedeljek - petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV / POGOJI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV GEN-I SONCE, ENERGETSKE STORITVE, D.O.O.

Pogoji varstva osebnih podatkov

Z vašimi osebnimi podatki v družbi GEN-I SONCE, energetske storitve, d.o.o. ravnamo profesionalno, kar pomeni: zakonito, pošteno, varno, skrbno in pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ki jo imamo zaradi razpolaganja z vašimi osebnimi podatki, zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije v zvezi z njihovo obdelavo. Pomembno je, da pred uporabo naših produktov preberete in razumete naše pogoje varstva osebnih podatkov, saj se šteje, da jih z uporabo naših produktov sprejemate.

Upravljavec osebnih podatkov: družba GEN-I SONCE, energetske storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: GEN-I SONCE d.o.o. ali upravljavec)
Naslov: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Telefon: 080 1558, e-pošta: sonce@gen-i.si 

Nad obdelavo vaših osebnih podatkov bdi naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornimi organi.

Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je pooblaščena oseba na voljo osebno na sedežu družbe GEN-I SONCE d.o.o., preko e-pošte dpo@gen-i.eu ali na brezplačni telefonski številki 080 1558.

Vaše osebne podatke obdelujemo skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje in/ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb), v najmanjšem potrebnem obsegu ter v trajanju, ki je potrebno za izvedbo namena. V nadaljevanju podajamo pojasnila v zvezi s pravnimi podlagami, ki se jih v družbi GEN-I SONCE d.o.o. najpogosteje poslužujemo za obdelavo osebnih podatkov.

3.1 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI SKLEPANJA IN IZVAJANJA POGODBE

GEN-I SONCE d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke z namenom sklenitve pogodbe in zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za dobavo energentov ali drugih storitev oziroma produktov. (Pogodba o izgradnji naprave za samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije, Pogodba o daljinskem nadzoru in vzdrževanju naprave za samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije, Pogodba o izgradnji, daljinskem nadzoru, vzdrževanju ter zavarovanju naprave za samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije in druge pogodbe o opravljanju storitev ali prodaji blaga, vključno s storitvami z dodano vrednostjo).

S tem namenom potekajo naslednje obdelave: priprava informativne ponudbe z namenom sklenitve pogodbe, z informativnim izračunom financiranja, izvedba ogleda nepremičnine z namenom priprave zavezujoče ponudbe z namenom sklenitve pogodbe, urejanje lastništva pri geografsko pristojnem distribucijskem operaterju, priprava končne ponudbe, izdelava kreditne ocene, pridobivanje dokumentacije za oddajo in obdelavo vloge za subvencijo na Eko skladu, sklenitev pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo/toplotne črpalke/drugo, priprava projektne dokumentacije (vloge, izjave …) in priprava pogodbe za samooskrbo z namenom priklopa naprave, urejanje zavarovanja naprave, izstavitev ali poravnava računov, spremljanje in izterjava plačil, reševanje reklamacij in tehničnih težav, vzdrževanje naprav, obveščanje kupcev o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih pogojev, zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah in proizvodih vezanih na izvajanje pogodbenega odnosa, spremljanje in zagotavljanje sledljivosti posredovanja fizične pošte, zagotavljanje in spremljanje omejitvenih pogojev, ki jih zahtevajo kupci, ter druge aktivnosti (procesi), potrebni za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja.

 • Način pridobivanja podatkov

Podatke pridobivamo neposredno od vas, lahko pa tudi iz drugih virov, kot so: sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo SODO, javno dostopnih virov (Zemljiška knjiga, Ajpes, GURS, Sisbon, E-bonitete in podobno), izvajalci izgradnje naprav za samooskrbo ali sončnih elektrarn in drugih pristojnih oziroma pooblaščenih državnih organov ali institucij ter iz lastnih evidenc upravljavca in z njim povezanih družb, navedenih na spletni strani www.gen-i.si/o-gen-i/predstavitev/#hčerinske-družbe.

 • Cilj obdelave podatkov

Pomemben cilj obdelave vaših osebnih podatkov v okviru izvajanja pogodbenega odnosa z družbo GEN-I SONCE d.o.o. je, da vam v vsakem trenutku lahko zagotavljamo kakovostne in pravočasne informacije, ki vključujejo seznanjanje o zaznanih anomalijah pri porabi in delovanju vaših vgrajenih naprav (naprave za samooskrbo, toplotne črpalke, drugo), o zapadlih terjatvah pred morebitnim odklopom zaradi neporavnanih obveznosti in o drugih informacijah, ki so potrebne za kakovostno izvajanje pogodbenega odnosa. Ker želimo zagotavljati ustrezno sklenitev, izvajanje, spremljanje in/ali prekinitev vaše Pogodbe, obdelujemo podatke, ki so za to potrebni, predvsem: vaši identifikacijski podatki in kontaktni podatki, podatki o vaši kreditni spodobnosti, trajni piškotki, ki vsebujejo enolično uporabniško identifikacijsko kodo, davčni zavezanec - davčna številka, pooblaščenec imetnika soglasja za priključitev na distribucijsko oz. prenosno omrežje, številka TRR, podatki o merilnem oz. odjemnem mestu, podatki o proizvodni napravi, podatki o nepremičnini in njenem lastništvu, števčna stanja in količinska poraba po obračunskih obdobjih, koda ugodnosti v primeru izvajanja aktivnosti za pospeševanje prodaje energije, omejitveni pogoji, ki ste jih navedli, podatki o posnetih telefonskih klicih, podatki o uporabnikih spletne aplikacije MOJ GEN-I in itd.. Z namenom dokazovanja oddanega povpraševanja lahko hranimo tudi vaš klik, časovno dokazilo, dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka, s katero se identificira posameznikovo napravo). Po potrebi se v povezavi s pogodbeno stranko obdelujejo posamezni zgoraj navedeni osebni podatki solastnikov in porokov, ki nam jih slednji posredujejo na Vlogi za odobritev plačila na obroke / financiranja.

V kolikor nam boste za potrebe pošiljanja pogodbene dokumentacije ali drugega obveščanja, vezanega na izvajanje pogodbenega odnosa, sporočili podatke tretje osebe in zahtevali, da se vročitev vrši na naslov te osebe, vam zagotavljamo, da bomo vašo zahtevo upoštevali. V primeru, da boste za namen komuniciranja pri izvajanju pogodbenega odnosa na pogodbeni dokumentaciji navedli telefonsko številko ali elektronski naslov tretje osebe, se šteje, da ste s tem podali svoje soglasje, da se oseba s temi kontaktnimi podatki lahko seznani z vašimi osebnimi podatki, ki se obdelujejo za namen izvajanja pogodbenega odnosa z vami, prav tako pa tudi, da se ti kontaktni podatki uporabijo za namen obveščanja po teh komunikacijskih kanalih. GENI SONCE d.o.o. ne odgovarja za morebitno razkritje vaših osebnih podatkov ali zlorabo vaše identitete, ki bi nastala kot posledica vašega neustreznega varovanja osebnih podatkov oz. razkrivanja osebnih podatkov tretjim osebam. Svetujemo vam, da svoje osebne podatke varujete ter jih ne posredujete nepremišljeno drugim osebam, saj s takšnim posredovanjem vaših osebnih podatkov, med katerimi so lahko tudi vaši identifikacijski podatki pri upravljavcu, prejemnikom podatkov omogočate, da jih razkrivajo dalje ali kako drugače zlorabijo, kar lahko v skrajnem primeru privede tudi do kraje vaše identitete.

GEN-I SONCE d.o.o. na tej pravni podlagi obdeluje tudi osebne podatke posameznikov (identifikacijski in kontaktni podatki, status pri delodajalcu in podobno) na segmentu B2B (prodaja blaga in storitev med podjetji), ki so bodisi podpisniki, skrbniki ali operativni izvajalci pogodb, sklenjenih med upravljavcem in pogodbeno stranko.

V primeru vašega sodelovanja v nagradnih igrah/kvizih, ki se izvajajo v skladu s splošnimi pogoji posamezne aktivnosti, se obdelujejo vaši identifikacijski in kontaktni podatki, lahko pa tudi odgovori na zastavljena vprašanja oz. podatki, ki so za 3 sodelovanje v posamezni aktivnosti zahtevani, ter v primeru podelitve nagrade tudi davčna številka, če je to potrebno zaradi izpolnjevanja obveznosti iz davčnih predpisov. S prijavo v nagradno igro ali kviz ali podobno drugo aktivnost izrecno soglašate, da v zvezi s to aktivnostjo dovoljujete objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da boste izžrebani.

 • Trajanje obdelave podatkov

Osebni podatki, obdelani na podlagi sklepanja ali izvajanja pogodbe, se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do poteka zakonskih zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Če do sklenitve pogodbe ne pride, bomo podatke zbrisali, razen če je posameznik s privolitvijo izrazil željo po prejemanju osebno prilagojenih ponudb. Izdane račune hranimo še 10 let po poteku leta, na katerega se posamezen račun nanaša. Sklenjene kreditne pogodbe hranimo 4 leta po prenehanju obveznosti, ki izhajajo iz kreditnega posla; pri podatkih o osebnem stečaju pa 4 leta po končanju postopka zaradi osebnega stečaja.

3.2 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONA

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi veljavnih zakonov s področja energetike in samooskrbe, varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov, urejanja elektronskih komunikacij, obligacij, izvršb, davkov, trošarin in drugih zakonov, ki zavezujejo upravljavca.

3.3 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA, ZA KATEREGA SI PRIZADEVA UPRAVLJAVEC

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, katerega obstoj in upravičenost temeljita na skrbni oceni, da vaši interesi in temeljne pravice pri obdelavi osebnih podatkov ne prevladujejo nad interesi upravljavca osebnih podatkov ter da lahko v času zbiranja osebnih podatkov razumno pričakujete njihovo obdelavo zgolj v okviru zadevnega namena.

Skladno s to podlago izvajamo naslednje obdelave oziroma aktivnosti:

 • Neposredno trženje je oblika komunikacije, s katero vam preko različnih kanalov pošiljamo raznovrstne informacije in ponudbe, vas občasno vabimo na dogodke, k sodelovanju v nagradnih igrah/kvizih in podobno. Za ta namen se obdelujejo osebni podatki, ki smo jih pridobili v okviru zakonitega opravljanja naše dejavnosti ali iz javno dostopnih virov. Takšno obdelavo podatkov lahko zavrnete že takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni, in kasneje ob vsakem sporočilu, na kar vas bomo jasno opozorili.
 • Anketiranje izvajamo na način, da se s pomočjo prostovoljno izpolnjenih anket seznanimo z vašo uporabniško izkušnjo in s tem ugotavljamo zadovoljstvo uporabnikov z našimi storitvami, na podlagi rezultatov pa si prizadevamo za nenehno izboljševanje naših storitev in vaše uporabniške izkušnje.
 • Analize in raziskave izvajamo za potrebe trženjskih aktivnosti, načrtovanja poslovanja, prilagajanja in izboljševanja poslovnih procesov in produktov, uvajanja novih poslovnih modelov, raziskovanja trga, merjenja odzivov s trga, merjenja uspešnosti prodaje, analiz, ki vodijo v izboljšanje vaših uporabniških izkušenj, za uravnavanje poslovnih in kreditnih tveganj, optimizacije našega poslovanja in podobno.
 • Optimizacijo spletnih strani, portalov ali aplikacij v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o naših storitvah v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku samodejno zbiramo in shranjujemo informacije, ki vključujejo: vaš naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), datum/čas obiska, lahko pa tudi druge podatke glede na trenutno stanje tehnike. Zbrani podatki nam lahko služijo za analize in raziskave, ki jih izvajamo na podlagi zakonitega interesa, ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniške izkušnje, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve ter bolj kakovostno izkušnjo za uporabnika). Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (»cookies«). Več o uporabi piškotkov si preberite na povezavi gen-i.si/pravno-obvestilo?#cookie-section.
 • Obdelavo vaših osebnih podatkov s strani družb, ki so z upravljavcem povezane (naštete na spletni strani www.gen-i.si/o-gen-i/predstavitev/#hčerinske-družbe), izvajamo zgolj zaradi izvajanja skupnih nalog in skupnega upravljanja Skupine GEN-I.
 • Preverjanje vaše plačilne sposobnosti lahko izvajamo na primer z uporabo aplikacije SISBON, kjer imamo omogočen vpogled kot vključen dajalec kreditov do sledečih vaših podatkov: neodplačan del obveznosti, zapadli dolg, izterjava, izvršba, omejitev uporabe TRR.
 • Zagotavljanje neprekinjenega delovanja in varnosti omrežja in informacij, s čimer lahko preprečimo slučajne dogodke ali nezakonita in zlonamerna dejanja. To lahko vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih, s čimer želimo zagotoviti dostopnost, celovitost in zaupnost vaših osebnih podatkov.
 • Preprečevanje oz. omejevanje potencialnih zlorab in goljufij.
 • Snemanje telefonskih klicev izvajamo zaradi zagotavljanja dokaza o poslovni komunikaciji (sklepanje in izvajanje pogodbe, reklamacije, ažuriranje podatkov in drugi zahtevki) na določenih številkah, o čemer ste klicatelji ob vsakokratnem klicu seznanjeni, posnetek pa se hrani do največ 6 mesecev. Daljše obdobje hrambe podatkov o klicih je dopustno, če so ti podatki predmet pravdnega, izvršilnega, kazenskega ali upravnega postopka.
 • Izvajanje videonadzora izvajamo zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja, za varovanje podatkov in poslovne skrivnosti, za zagotavljanje varnosti službenih prostorov ter nadzora vstopa in izstopa v poslovne prostore.

Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo vaše osebne podatke, pridobljene tekom izvajanja pogodbenega odnosa, in na podlagi drugih opisanih podlag v teh pogojih ter jih hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Podatke lahko do preteka zakonitega roka hrambe zaradi varnosti obdelujemo v psevdonomizirani in/ali agregirani obliki, po poteku roka hrambe pa v anonimizirani obliki.

3.4 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI SOGLASJA (PRIVOLITVE)

Vaše podatke lahko obdelujemo na podlagi soglasja (privolitve), ki ste nam ga podali za točno določene namene. Takšno soglasje se lahko nanaša:

 • na prijavo na eNovice, da bi bili lahko občasno obveščeni o novostih v naši ponudbi, o naših dosežkih na domačem in tujih trgih, o informacijah, za katere mislimo, da bi vas navdušile in bi jih želeli prejeti. V tem primeru bomo obdelovali vaš elektronski naslov ali telefonsko številko;
 • na obveščanje o ponudbi produktov oz. pripravo ponudbe, prilagojene vašim uporabniškim navadam, ali na opravljanje drugih storitev, pripravljenih točno za vas oz. vaše gospodinjstvo, ki vam jih lahko posredujejo GEN-I, d.o.o. in z njim povezane družbe, naštete na www.gen-i.si/o-gen-i/predstavitev. V tem primeru bomo obdelovali vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali sami in ki so nastali v okviru našega zakonitega opravljanja dejavnosti;
 • na sprejem marketinških piškotkov, katerih namen je prikazovanje oglasov, ki so prilagojeni vam in vašim preferencam, oz. preprečitev prikazovanja oglasov, ki vam niso zanimivi;
 • in podobna druga soglasja.

 Soglasje lahko kadar koli prekličete oziroma spremenite. Preklic ali spremembo podanega soglasja je mogoče sporočiti pisno s pomočjo obrazca, ki ga najdete na naših spletnih straneh www.gen-isonce.si, podpisanega pa vrnete na elektronski naslov dpo@gen-i.eu ali na sedež upravljavca. V kolikor pa ste podali katero izmed privolitev na spletni strani, lahko na spletni strani privolitev tudi prekličete. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na tiste osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja, pri čemer bo upravljavec upošteval vaše zadnje soglasje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v veljavnem pogodbenem odnosu z nami. Podatki, za katere je dana privolitev, se obdelujejo do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Na podlagi različnih pravnih temeljev obdelujemo osebne podatke različnih kategorij posameznikov:

 • Sklenitelj (podpisnik) pogodbe;
 • Naslovnik za prejemanje računov, v kolikor se razlikuje od podpisnika pogodbe;
 • Lastnik ali solastnik nepremičnine oz. merilnega mesta;
 • Porok;
 • Uporabnik storitve na posameznem merilnem mestu, kot so na primer: najemnik, zakonec/partner, drugi član gospodinjstva;
 • Posameznik, ki pokliče v klicni center;
 • Posameznik, ki želi skleniti pogodbo, a do sklenitve pogodbe ne pride;
 • Posameznik, ki je podal privolitev v obdelavo osebnih podatkov za določen namen;
 • Posameznik, ki je sodeloval v nagradni igri/kvizu/drugi marketinški aktivnosti;
 • Posameznik, uporabnik spletnih strani, spletnih portalov (Moj GEN-I) ter spletnih aplikacij.

Več o Pogojih uporabe spletnih strani družbe GEN-I SONCE d.o.o. in o obdelavi podatkov, ki pri tem nastanejo, je zapisano v informacijah, ki so na voljo v pravnem obvestilu, ki se nahaja na naši spletni strani www.gen-isonce.si 

Uporabniki vaših osebnih podatkov so: banke – v obsegu plačilnega prometa, Finančna uprava RS in druge nadzorne inštitucije pri – izvajanju nadzora, revizijske hiše, zavarovalnice, Eko sklad, izvajalci izvensodnega reševanja potrošniških sporov, pristojna sodišča v postopkih reševanja sporov. Na podlagi veljavnih zakonov podatke izmenjujemo tudi z državnimi in drugimi pooblaščenimi organi, kot so npr. sistemski operater distribucijskega omrežja in na zahtevo drugih pristojnih državnih organov. Uporabnik vaših podatkov je tudi matična družba upravljavca, družba GEN-I, d.o.o., ki ji bodo za namen priprave Pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo posredovani za ta namen potrebni vaši osebni podatki.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci, ki zagotavljajo storitve, dogovorjene z medsebojnimi pogodbami, kot so na primer storitve za informacijsko podporo, storitev tiskanja in odpošiljanja dokumentov, vezanih na komunikacijo z odjemalci in prodajalci, storitve za civilno izterjavo dolgov, storitve prodaje in trženja, ponudniki spletnega oglaševanja (Google Inc., Facebook in podobni), pogodbeni dobavitelji posameznih komponent naprav za samooskrbo, dobavitelji toplotnih črpalk in drugih proizvodov, pogodbeni podizvajalci za pripravo projektne dokumentacije in montaže naprav za samooskrbo, pogodbeni vzdrževalci naprav, morebitni pooblaščeni posredniki, ki si na terenu prizadevajo najti in spraviti v stik z naročnikom nove potencialne odjemalce in prodajalce energije itd. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k strogemu varstvu vseh vaših podatkov.

Osebne podatke obdelujejo pri upravljavcu zaposlene osebe, pristojne za obdelavo na določenem delovnem področju, in v skladu z dodeljenimi pooblastili.

Kadar boste sodelovali kot udeleženec v nagradni igri/kvizu ali kateri drugi aktivnosti (lahko tudi pilotni projekt), ki jo organizira ali soorganizira upravljavec skupaj s pogodbenim partnerjem, bosta oba, upravljavec in njegov poslovni partner (skupaj ''upravljavec''), obdelovala zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavca bosta pri tem zagotavljala, da bosta zbrane podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam ter da podatkov ne bosta posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve, razen pogodbenim upravljavcem, ki za posameznega upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev. Upravljavca bosta zbrane osebne podatke obdelovala za namene izvedbe nagradne igre/kviza/druge podobne aktivnosti, za katere ste se prostovoljno odločili.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Evropske unije ter jih praviloma ne iznašamo v tretje države. V kolikor bomo vaše 5 osebne podatke prenesli v tretje države, bomo to storili po skrbnem pregledu pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, ki jih upošteva ta tretja država (zavezujoča pravila, kodeksi ravnanja, standardne pogodbene klavzule in podobni drugi mehanizmi). Za obveščanje preko elektronske pošte uporabljamo tudi spletno platformo MailChimp, s katero upravlja podjetje s sedežem v ZDA, zato se tja izvaja omejen iznos osebnih podatkov izključno za namene obveščanja po e-pošti. Vsak prenos osebnih podatkov v tretje države bo upravljavec skladno z načelom odgovornosti izvedel s skrbnim premislekom in z vso potrebno skrbnostjo.

Naša družba posluje pretežno digitalno, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori.

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med katerimi še posebej izpostavljamo sledeče:

 • Pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, šteje kot del izvajanje te vaše pravice);
 • Pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od družbe GEN-I SONCE d.o.o. kot upravljavca zahtevati informacijo o tem, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, pridobiti dostop do svojih osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabniki podatkov, obstoj pravic in informacija o možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
 • Pravica, da vam zagotovimo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, če za to obstaja zakoniti interes;
 • Pravica do popravka vam omogoča, da na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • Pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, vam daje upravičenost, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
 • Pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
 • Pravica do obveščenosti v zvezi s popravkom ali izbrisom ali omejitvijo obdelave vaših osebnih podatkov, v kolikor so bili ti podatki posredovani drugemu uporabniku, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor;
 • Pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, vključno s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas bi pri tem kakor koli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
 • Pravica do ugovora pomeni, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadar koli ugovarjate, upravljavec pa mora dokazati zakonite interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profila, v kolikor je to povezano s takšnim neposrednim trženjem, lahko ugovarjate, s čimer boste jasno in nedvoumno seznanjeni), razen v redkih primerih upravičenih izjem, če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • Pravica glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite;
 • Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko kadar koli začasno ali trajno prekličete podano privolitev. V tem primeru vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do preklica.

Upravljavec bo informacije o ukrepih, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, sprejetih na vašo zahtevo, v skladu s členi 15 do 22 GDPR zagotovil brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Izjemoma se lahko ta rok po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec vas bo v takem primeru obvestil v enem mesecu po prejemu zahteve ter navedel razloge za zamudo. Če boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, bo upravljavec informacije, kadar je mogoče, zagotovil z elektronskimi sredstvi, razen če ne boste zahtevali drugače.

V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in kadar je verjetno, da bi kršitev povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo brez nepotrebnega odlašanja obvestili, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. Pristojni državni organ za obravnavo kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ti Pogoji varstva osebnih podatkov upravljavca so stalno dostopni na sedežu upravljavca, v vseh poslovnih enotah upravljavca in na spletni strani www.gen-isonce.si, zadnjič posodobljeni 19. 7. 2021. Ob morebitnih spremembah pogojev bodo le-ti objavljeni na naši spletni strani.

GEN-I SONCE d.o.o.

Poslovodstvo družbe

Ljubljana, 19. 7. 2021

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll