Lastna sončna elektrarna, financirana z mesečnimi stroški za elektriko

Sončna elektrarna na domači strehi finančno ni tako nedosegljiva, kot se vam morda zdi ob prvi misli nanjo. Zavedanje, da jo lahko financirate že z mesečnim obrokom, ki je podoben vašemu trenutnemu strošku za elektriko, pa je lahko odlična motivacija za pridobitev informativne ponudbe. V njej vam v GEN-I Sonce podrobno predstavimo prednosti sončne elektrarne na domači strehi, svetujemo velikost elektrarne za vaše potrebe in predstavimo, na kakšen način jo lahko financirate.  

Že od leta 2017 imamo v GEN-I Sonce razvite različne sheme ugodnega financiranja, ki jih prilagodimo kupcu:  

  • enkratno gotovinsko plačilo, 
  • kratkoročno 7-letno brezobrestno odplačilo,  
  • do 15-letno potrošniško kreditiranje, pri katerem je mesečni obrok približno enak mesečnemu računu za plačilo elektrike.   

Za nakup in vgradnjo sončne elektrarne so na voljo tudi finančne spodbude javnega sklada Eko sklad, pri katerem so tako za individualno samooskrbo kot za samooskrbo večstanovanjskih stavb na voljo subvencije v višini 180 eur za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči elektrarne, in sicer do največ 80 % priključne moči odjemnega mesta. V GEN-I Sonce v vašem imenu uredimo vse potrebno za pridobitev subvencije: uredimo dokumentacijo, jo posredujemo dajalcu subvencije in do dodelitve sredstev ta za vas založimo mi.  

Naši strokovnjaki, ki so poskrbeli za postavitev že več kot 1500 sončnih elektrarn za samooskrbo, vas strokovno vodijo vse od vašega razmišljanja o drugačnem viru elektrike za lastno uporabo do izvedbe in zadovoljstva ob prvih kWh elektrike, proizvedenih na domači strehi.  

V GEN-I Sonce ponujamo storitev na ključ, kar pomeni, da je vanjo vključeno čisto vse, kar vključuje postavitev domače mikro sončne elektrarne: od svetovanja glede moči elektrarne, ki je odvisna od potreb posameznika oz. skupnosti, izmer na objektu, pridobitve subvencij za financiranje elektrarne, ureditve dokumentacije za izgradnjo in kasnejšo priključitev na omrežje, do montaže ter kasnejšega vzdrževanja in zavarovanja za primere morebitnih poškodb.

Vas zanima, kaj številke kažejo za vašo streho in porabo vašega gospodinjstva? Pišite nam in z veseljem vam jih bomo izračunali.