Vse že postavljene sončne elektrarne bodo priključene v najkrajšem možnem času

Od 1. 3. 2021 dalje za priklop sončnih elektrarn, tudi manjših moči, distribucijska podjetja zahtevajo dodatna potrdila in izjave o skladnosti vezane na generatorje. Zaradi teh novih zahtev, ki jih s Sistemskimi obratovalnimi navodili (SONDSEE) predpisuje Sistemski operater distribucijskega sistema (SODO), noben ponudnik sončnih elektrarn v Sloveniji v tem trenutku od proizvajalcev razsmernikov še ne more pridobiti zahtevanih dokazil in omogočiti investitorjem priključitev sončne elektrarne. 

Podjetje SODO je včeraj obvestilo javnost, da bodo proizvajalcem razsmernikov dali čas do 31. 12. 2021 za prilagoditve in pridobitev ustreznih certifikatov in dokazil, s katerimi bodo izpolnili zahteve SONDSEE. Za pripravo prilagoditev in pridobitev dodatnih dokazil že nekaj časa sodelujemo s proizvajalci, zahtevana dokazila pa bomo v vašem imenu dostavili mi vašemu distribucijskemu operaterju električne energije ter tako omogočili normalno delovanje sončnih elektrarn do 31. 12. 2021. 

Zdaj je misel na lasten vir sončne energije še bolj privlačna. Ob potrditvi priključitve sončnih elektrarn na omrežje in če ob prihrankih pri stroških za elektriko upoštevate še okoljski vidik naložbe, je odločitev še lažja. Sončna energija sodi med obnovljive vire energije, ti pa so edina prava pot v smeri zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov v ozračje, s katerim si lahko skupaj zagotovimo lepo prihodnost.