Zanimanje za sončne elektrarne GEN-I Sonce v prvem polletju nad pričakovanji

Prvih šest mesecev leta 2020 je bilo za GEN-I Sonce izjemno uspešnih in nad pričakovanji. Prodaja naših sončnih elektrarn za samooskrbo se je povečala za več kot 50 % glede na isto obdobje lanskega leta. Sončne elektrarne GEN-I Sonce so postavljene v kar 90 % vseh slovenskih občin, na strehah kar 1.500 slovenskih gospodinjstev. Ta so od januarja 2017 do marca 2020 prispevala k zmanjšanju količin izpustov CO2 za več kot 6.700 ton.

Kot aktivni promotorji zelene preobrazbe smo izjemno ponosni, da se število ljudi, ki se odločijo za lastne obnovljive vire energije, hitro povečuje. Na ravni Evropske Unije je tudi ta rast prispevala k prvemu večjemu mejniku v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije. Ta je v prvi polovici letošnjega leta prvič presegla proizvodnjo iz fosilnih goriv, kar je izjemno navdušujoč podatek. K temu je prispevalo tudi 1.500 lastnikov sončnih elektrarn GEN-I Sonce! 

Proizvodja električne energije iz obnovljivega vira pa še zdaleč ni edina prednost lastne sončne elektrarne. Ta vam prinaša kar 30 let neodvisnosti od nihanj cen elektrike na trgu, na mesečnih računih za elektriko pa takojšnje do 75-odstotne prihranke. Pri GEN-I Sonce vam omogočimo, da lahko z njimi financirate investicijo v elektrarno tudi brez visokih začetnih finančnih sredstev. 

Vas zanima, kako hitro bi s prihranki na računu odplačali svojo sončno elektrano? Pošljite nam sporočilo in pripravili vam bomo informativno neobvezujočo ponudbo. 

Naša vizija za leto 2050 je brezogljična Slovenija. Pa vaša?