Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov


Vaše osebne podatke, ki jih od vas pridobimo na podlagi vašega izrecnega soglasja, zbiramo in obdelujemo skladno z določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki so vsi podatki, ki jih je mogoče uporabiti za prepoznavanje posameznika, vključujejo pa lahko: ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko, številko merilnega mesta, podatke o porabi električne energije, davčno številko, številko transakcijskega računa, lastništvo nepremičnin, trženjske nastavitve. Če z vašimi osebnimi podatki povežemo druge podatke, bomo te povezane podatke obravnavali kot osebne podatke.

Podatke zbiramo za potrebe izvajanja storitev ogleda in svetovanja za izgradnjo naprav, urejanja postopkov pri pristojnih izvajalcih nalog distribucijskega operaterja, sklepanja in izvajanja pogodb o izgradnji naprav za samooskrbo/ogrevalnih toplotnih črpalk/daljinskega nadzora in vzdrževanja, neposrednega trženja in tržnih analiz, urejanja postopkov za sklepanje pogodb o samooskrbi.

Kot posameznik lahko kadarkoli zahtevate (pisno z redno pošto ali po elektronski pošti), da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vse ali posamezne vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja in tržnih analiz.

Vaše osebne podatke bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.