SLEDITE SONCU

V ugledni britanski reviji The Economist redno objavljajo članke in študije o sončni energiji, trenutnem stanju, razvoju, perečih vprašanjih ter glavnih usmeritvah in politikah na temo obnovljivih virov v svetu. Tokrat objavljamo povzetek članka o vzponu uporabe sončne energije v državah v razvoju. Za razliko od Nemčije, kjer množično vgrajujejo strešne solarne panele, države v razvoju pospešeno gradijo velikanske parke z deset tisoči premičnih panelov, ki z energijo oskrbujejo njihova nacionalna omrežja.

V južni Jordaniji je zaznati ogromen napredek v zadnjih dveh letih, saj so z izgradnjo velikega solarnega parka v puščavi prikazali resen namen in prizadevnost za zmanjšanje uvoza fosilnih goriv, ki so lansko leto proizvedla 96 % jordanske energije in stroškovno predstavljala 10 % BDP-ja. V letu 2015 je Kitajska zaradi prevlade proizvodnje sončnih celic in politike zmanjševanja odvisnosti od težkih goriv prehitela Nemčijo in postala največji proizvajalec sončne energije. Sončna energija predstavlja samo 3 % v strukturi proizvodnih virov elektrike Kitajske, vendar pa je začela z gradnjo največjega parka v puščavi Gobi. V prvi polovici leta je načrtovana montaža sončnih elektrarn z 12 GW moči, kar je za tretjino več kot načrtuje Amerika za celo leto. Tudi v Indiji načrtujejo dvajsetkratno povečanje tovrstnih zmogljivosti, na 100 GW do leta 2020. Svetovalna hiša KPMG ocenjuje, da bo delež sončne energije v strukturi virov energije narasel z danes manj kot 1 % na 12,5 % do leta 2025, ter da bo v Indiji sončna energija do leta 2020 cenejša kot premog. Zaradi izvedbe večjih projektov v teh dveh državah v preteklosti, se je globalna proizvodnja sončne energije povišala za 26 % glede na lansko leto.

Še bolj spodbuden pa je padec stroškov proizvodnje solarnih panelov. Študije stroškov in pričakovanega izkoristka energije v celotni življenjski dobi celic prikazujejo sončno energijo kot zanimivo in poceni alternativo zemeljskemu plinu in premogu. Nekateri proizvajalci energije iz obnovljivih virov, kot je npr. Acwa Power is Savdske Arabije, so znani kot podiralci rekordov. Veliko pozornost žanje tudi italijansko podjetje Enel Green Power (EGP), ki je letos februarja zmagalo na dveh razpisih ter bo Peruju in Mehiki dolgoročno dobavljalo električno energijo po ceni med 40 in 48 $ na MWh, kar je raziskovalno podjetje Bloomberg (BNEF) imenovalo »najnižja sončna pogodba brez subvencij«. Direktor razvoja v podjetju EGP pravi, da samo sledijo opaznemu trendu padanja cen, ki se bo še nadaljeval in zato tudi spodbujajo kitajske proizvajalce k tehnološkim izboljšavam z namenom povečanja izkoristka sončne energije pri pretvorbi v električno. Po ugotovitvah Mednarodne agencije za obnovljive vire (The International Renewable Energy Agency - IRENA) je glavni razlog za padanje cen 80 % znižanje stroškov proizvodnje materialov za sončne elektrarne od leta 2010 dalje. Strokovnjaki BNEF na drugi strani izražajo skrb ali proizvajalci namenjajo dovolj sredstev za razvoj in ali lahko izpolnjujejo pogodbena določila glede dobav celic. Jordanija je dober primer, kako se izogniti nevarnostim in pastem pri gradnji sončnih elektrarn. Kot v večini držav v razvoju, je jordansko državno energetsko podjetje NEPCO počasneje razvijalo električno omrežje kot so zasebna podjetja gradila sončne parke, čeprav imajo na voljo sredstva za izgradnjo povezav od proizvajalcev do glavnega mesta Amman, kjer je najvišja poraba elektrike. S podobnim primerom se sooča Kitajska, ki občasno omejuje proizvodnjo iz sončnih in vetrnih elektrarn zaradi premajhne zmogljivosti omrežja. Toda, ker je Jordanija obogatena z geografskimi značilnostmi (330 sončnih dni na leto), bo po rešitvi zmogljivosti prenosnega omrežja, lahko hitro razširila izgradnjo sončnih elektrarn. Nadmorska višina in značilnosti terena, vročina in prah bistveno ne znižujejo učinkovitosti panelov kot v sosednji Savdski Arabiji. Podporo imajo tudi od kralja, ki je odredil, da se solarni paneli namestijo na palače in mošeje, ministri pa vozijo Teslov električni avtomobil. Z več sončne energije bo gospodarska prihodnost Jordanije svetlejša in manj izpostavljena nevarnostim v nestanovitni regiji. Vse, kar potrebuje je, da sonce poživi njene birokrate.


Celoten članek je objavljen na: www.economist.com.