V kakšnih avtomobilih se bomo vozili čez 50 let?

Na portalu Zeleni genij so v zadnjem aprilskem članku o e-mobilnosti povzeli stanje na globalni ravni, kaj prinaša, in da smo Slovenci med boljšimi v regiji. Ugotovili so, da je e-mobilnost velika priložnost za nas, okolje in industrijo. Članek so zaključili s prihajajočimi izzivi in povprašali GEN-I, kakšna bo prihodnost na področju e-mobilnosti.

Rešitve in inovacije se na vseh področjih e-mobilnosti pojavljajo iz dneva v dan in globalna tehnološka podjetja že nekaj let razvijajo sodobne metode digitalizacije, izboljšanja kapacitete baterij, asistenčnih storitev, povezljivosti in številnih drugih segmentov elektrifikacije prometa. V svetovnem merilu je v ospredju razvoj avtonomne vožnje in iskanje čim bolj naprednih visokotehnoloških rešitev. Pričakovati je, da se bo povpraševanje po električnih vozilih v prihodnjih desetletjih stalno povečevalo, to pa bo pomenilo nova delovna mesta na področjih elektronike in baterij.

Slovenija poskuša slediti svetovni konkurenci. Vlada Republike Slovenije je sprejela ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zavezala se je, da bo povečala delež obnovljivih virov in izboljšala tudi energetsko učinkovitost. Vse to naj bi med drugim dosegli s 17-odstotnim povečanjem uporabe električnih oziroma hibridnih vozil v celotnem prometu. Agencija za energijo ima jasno postavljena dva cilja, ki se neposredno nanašata na elektromobilnost: razvoj polnilne infrastrukture na avtocestnem križu ter doseganje 100-odstotne električne mobilnosti v osebnem in javnem prometu do leta 2055. Za razširjeno e-mobilnost si že več let prizadeva tudi Ministrstvo za infrastrukturo. Poleg države si k celovitemu prehodu na izrabo alternativnih virov energije in zeleni transformaciji na področju prometa prizadeva tudi vse več okoljsko zavednih in trajnostno naravnanih slovenskih podjetij.

Družba GEN-I, vodilni promotor zelene transformacije, v Sloveniji želi omogočiti enostaven in gladek prehod iz dobe fosilnih goriv v elektrificirano prihodnost. S svojim delovanjem in preverjeno najboljšo prakso želijo biti konkurentom za vzor ter tako podjetjem kot posameznikom ponuditi rešitve, ki bodo omogočile odlično uporabniško izkušnjo. V načrtu imajo številne napredne storitve, ki bodo z interoperabilnostjo ustvarjale nov ekosistem za uporabnike in s tem povečevale rabo obnovljivih virov energije ter optimizirale njihovo uporabo.

Splošni trend se nagiba v smer izgradnje domačih sončnih elektrarn, kar bo pomenilo, da bo uporabnik električnega vozila lahko sam doma proizvajal zeleno energijo za svoj avtomobil in bo imel 'gorivo' praktično zastonj.

GEN-I so prepričani, da bodo v prihodnjih desetletjih električna vozila prevladala na trgu, s tem pa bo padla tudi njihova cena, dobava bo hitrejša, avtomobili bodo imeli boljši domet in mogoče jih bo hitreje napolniti. Kabli oziroma priključki za polnjenje se bodo poenotili, prav tako se bo poenostavilo tudi obračunavanje na polnilnicah po državah. Najbolj optimistične napovedi vključujejo celo inovacije na področju sestave baterij, katerih ključna sestavna dela ne bi bila več litij in kobalt.

Električna vozila prihodnosti bodo ponudila napredne digitalne izkušnje za uporabnike, omogočila avtonomno vožnjo in pridobila popolno zaupanje v e-mobilnost med vsemi generacijami. Avtomobili ne bodo v lasti posameznikov, ampak del močno izboljšane javne infrastrukture, na podlagi katere se bodo razvili poslovni modeli na podoben način, kot ga danes poznamo med dobavitelji električne energije, plina in telekomunikacijskih storitev. Vse večji poudarek bo na delitvi vozila, tako imenovani 'sharing' pa ne bo obsegal samo avtomobile temveč tudi kolesa in motorje. Vse pomembnejšo vlogo bodo imela manjša in kompaktna električna prevozna sredstva, ki jih bomo zaradi nove tehnologije hranilnikov energije lahko vedno nosili s seboj. Uveljavila se bodo hibridna vozila zrak zemlja, heliodromi bodo sestavni del stavb.

Celoten članek si lahko preberete tukaj.