Z učinkovito rabo energije do izjemnih prihrankov in kakovostnejšega življenja

Sodobna tehnologija in ukrepi, s katerimi lahko z manj energije dosežemo enake ali celo boljše rezultate, so temelj naše energetske prihodnosti. Kakšno je trenutno stanje v Evropi na področju učinkovite rabe energije ter kako lahko ta prispeva k boljši kakovosti življenja in finančnim prihrankom, so v sklopu člankov o zeleni prihodnosti, raziskovali avtorji portala Zeleni genij.

Učinkovita raba energije danes in v prihodnje je nujna za zaustavitev nadaljnjih negativnih podnebnih sprememb ter prehod v trajnostno in nizkoogljično družbo. Tega so se zavedale že ustanovne članice Evropske unije in spodbujanje trajnostnih virov energije vključile v Pogodbo o delovanju EU, to pa leta 2016 dopolnile še s podpisom Pariškega sporazuma. Gre za medvladni dogovor, s katerim naj bi države omejile globalno segrevanje na manj kot 2 stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijskim časom. Sporazum je tudi podlaga za nacionalne akcijske načrte za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Ker akcijski načrti težko zaživijo brez zakonodajnega okvira, je Evropska komisija po podpisu Pariškega sporazuma sprejela sveženj osmih zakonskih aktov, ki na novo urejajo trg električne energije in oskrbo z energenti. Predvidene spremembe so usmerjene v prednosti za končne uporabnike, okolje, gospodarstvo in dolgoročno strategijo EU doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050.

Kako energetsko učinkoviti smo danes?

V obdobju 2005 – 2015 se je delež obnovljivih virov v porabi energije v EU skoraj podvojil. Po podatkih Eurostata največ energije iz obnovljivih virov glede na porabo v EU pridobi Avstrija. Več kot polovični delež med vsemi viri imajo obnovljivi viri še na Švedskem, Portugalskem, Danskem in v Latviji. V proizvodnji čiste energije pa sicer prednjačita Islandija in Norveška, v kateri proizvodnja celo presega porabo. V Sloveniji so imeli leta 2016 obnovljivi viri 21,3-odstoni delež v strukturi porabe energije. Cilj do leta 2020 je, da ga povečamo na 25 odstotkov.

Z novim energetskim zakonom enostavneje do samooskrbe z energijo

V doseganje vedno večjega deleža obnovljivih virov energije je usmerjen tudi novi slovenski Energetski zakon, ki ga je Državni zbor sprejel junija letos. V njem je predvidena vrsta ukrepov in mehanizmov, ki spodbujajo večjo energetsko učinkovitost, med drugim tudi poenostavitev postopkov za postavitev lastne mikro sončne elektrarne. Število slednjih v zadnjih letih hitro narašča. Glavni razlog za tak porast je dolgoročni finančni prihranek, vse več uporabnikov pa se za lastno sončno elektrarno odloči tudi zaradi državnih spodbud in želje prispevati svoj del k varovanju okolja.

Svojo investicijo zaupajte pravemu partnerju

Odločitev za samooskrbo z električno energijo je dolgoročna, zato je pomembno, da vzpostavitev samooskrbe zaupate partnerju, ki bo projekt izpeljal od svetovanja do končne izvedbe ter nudil vso podporo tudi po vzpostavitvi samooskrbe. GEN-I je prav v ta namen razvil celostno rešitev GEN-I Sonce, ki uporabnikom omogoča izgradnjo domače sončne elektrarne na ključ. To pomeni, da za naročnika uredimo vse potrebno za postavitev elektrarne in priklop le-te na distribucijsko omrežje, novi lastnik elektrarne se lahko odloči tudi za paket vzdrževanja in zavarovanja elektrarne, s katerima si lahko zagotovi brezskrbno samooskrbo z električno energijo vsaj 30 let.

Celoten članek je objavljen na portalu Zeleni Genij.