Informacija potrošnikom (naročnikom) o reklamacijah in pritožbah

GEN-I Sonce energetske storitve d.o.o., Dunajska 119, 1000 Ljubljana kot kreditodajalec/izvajalec storitev izgradnje naprave za samooskrbo/ogrevalne toplotne črpale/izvedbe daljinskega nadzora in vzdrževanja, se po Zakonu o varstvu potrošnikov in po Zakonu o potrošniških kreditih obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval vse pravice, ki pripadajo potrošnikom v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja oz. v zvezi z izvajanjem storitev izgradnje naprave za samooskrbo/ogrevalne toplotne črpale/izvedbe daljinskega nadzora in vzdrževanja.

V zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajanju storitev potrošniškega kreditiranja lahko potrošnik najprej vloži pisno reklamacijo pri kreditodajalcu (izvajalcu), in sicer na naslov GEN-I, energetske storitve, d.o.o., Dunajska 119, 1000 Ljubljana, preko faksa št. +386 1 58 96 429 ali elektronske pošte sonce@gen-i.si. Če se potrošnik ne strinja z odgovorom na reklamacijo, lahko ponovno vloži pisno reklamacijo na zgoraj navedeni naslov.

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo kreditodajalca (drugim odgovorom) o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajanju storitev potrošniškega kreditiranja, se lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS) pri imenovanem izvajalcu IRPS, ki je:

Evropski center za reševanje sporov,
Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Elektronska pošta: info@ecdr.si
Tel. št.: 00386 8 20 56 590

Kreditojemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS se lahko pridobijo na spletni strani www.ecdr.si ali preko navedene elektronske pošte ali telefonske številke.

Kreditojemalcu je na voljo tudi platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo kreditojemalcem na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (UL RS, št. 81/2015).

Iz naslova stvarne napake pa lahko potrošnik napako na izdelku reklamira pri izvajalcu, in sicer v dveh mesecih od odkritja stvarne napake (za napake, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih od prevzema, izvajalec ne odgovarja več). Potrošnik lahko uveljavlja samo tiste zahtevke, ki jih izvajalec dejansko lahko izpolni (npr. ne more zahtevati popravila, če to ni mogoče, ali zamenjave, če takšnega izdelka ni več v prodaji).

Izvajalec zagotavlja notranji pritožbeni postopek, v okviru katerega lahko naročnik vloži pritožbo, če meni, da izvajalec pogodbenih del ali storitev ni opravil pravilno. Naročnik pritožbo pošlje izvajalcu, izvajalec pa najkasneje v roku 8 dni od prejema pritožbe naročniku poda pisni odgovor (bodisi, da je odpravil napako oz. pojasni, zakaj ni ravnal po navedbah/zahtevah naročnika,…). Postopek reševanja pritožbe pri izvajalcu obsega sprejem, obravnavo in odločanje o pritožbi ter posredovanje odgovora naročniku, ki se je pritožil, najkasneje v roku 8 dni od prejema pritožbe.

Če se naročnik ne strinja z odgovorom izvajalca ali če sporazumna rešitev nesoglasja ni mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno skladno z zakonodajo.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov se smiselno enako uporablja tudi za primere sporov, ki izvirajo iz naslova izgradnje oz. vgradnje naprave za samooskrbo/ogrevalne toplotne črpalke in daljinskega nadzora ter vzdrževanja.