Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe
iz Pravilnika o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

Pravica do odstopa od Pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo ali od Pogodbe o daljinskem nadzoru in vzdrževanju naprave za samooskrbo ali Pogodbe o vgradnji ogrevalne toplotne črpalke

Potrošnik (naročnik) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo ali od pogodbe o daljinskem nadzoru in vzdrževanju naprave za samooskrbo ali Pogodbe o vgradnji ogrevalne toplotne črpalke. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne sklenitve posamezne pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje (izvajalca/vzdrževalca) GEN-I Sonce, energetske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. Potrošnik lahko svojo odločitev o odstopu posreduje podjetju s pisnim obvestilom na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov v roku, določenem za odstop. Da bi se rok za odstop upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od katere od navedenih pogodb, poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe, od katere potrošnik odstopa. Potrošnik lahko svojo odločitev o odstopu posreduje podjetju pisno po pošti na naslov GEN-I Sonce, energetske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sonce@gen-i.si ali po faksu št. +386 1 58 96 429. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji vzorčni odstopni obrazec, ki je dostopen na spletni strani podjetja: www.gen-isonce.si.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo/Pogodbe o vgradnji ogrevalne toplotne črpalke krije stroške vračila naprave, če mu je bila naprava že dobavljena.