ISO certifikata

GEN-I Sonce d. o. o. je prejemnik certifikatov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.   

Standard ISO 9001 predstavlja sistem vodenja kakovosti s ciljem, da je kakovost v kar največji meri skladna z zahtevami odjemalcev. Sistem deluje na način, da so vanj smiselno in učinkovito vključeni vsi, ki so del njega.   

ISO 14001 pa je osredotočen na ravnanje z okoljem in obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Je eno od najpomembnejših orodij za učinkovit pristop podjetij k varovanju okolja, ki ga uporabljajo organizacije po celem svetu.