Politika sistemov vodenja podjetja GEN-I Sonce d.o.o.

V GEN-I Sonce postavljamo odjemalce v središče razvoja svojih storitev. Cilju povečevanja zadovoljstva uporabnikov sledimo z dobrimi poslovnimi praksami, v katere vključujemo tudi skrb za okolje. Pri tem se držimo zahtev mednarodno priznanih standardov ISO 9001 in ISO 14001.