Uredba o energetski infrastrukturi

Vlada Republike Slovenije je dne 24. 3. 2016 sprejela Uredbo o energetski infrastrukturi, ki določa vrste objektov, naprav, omrežij in sistemov, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo.